Hotel-Krasne
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Informacje
Kontakt
Tel
+48 17 77 27 577
GSM
601 40 67 27
Rezerwacje on-line
Regulamin

REGULAMIN HOTELU Krasne

 

Niniejszy regulamin reguluje podstawowe zasady związane z przebywaniem w Hotelu oraz świadczonymi usługami.

 

Definicje

1.      Hotel – oznacza Hotel położony w Krasne 1036c

2.  Gość – oznacza osobę rezerwującą świadczenia w Hotelu, odpowiadającą za realizację umowy (płatności, prawdziwość przekazanych danych, itp.) oraz osobę, która korzysta ze świadczeń

3.      Świadczenia – oznacza wszystkie  usługi oferowane przez Hotel

 

§ 1

1.      Pokoje wynajmowane są na doby. Rezerwacja telefoniczna ważna jest do godziny 18.
Aby zarezerwować pokój bez ograniczeń godzinowych należy wpłacić zaliczkę.

2.      Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

3.      Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§ 2

1.      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu, którym upływa termin najmu pokoju.

2.      Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Prosimy o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.

§ 3

1.    Gość Hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2.     Gość opłaca należność za pobyt w chwili przyjazdu.

3.    Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju Hotelu od godz. 7:00 do godz. 22:00 po uzyskaniu zgody personelu.

4.   Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.

§ 4

1.      W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

2.     Hotel ma obowiązek zapewnić:

a)      warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b)      bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c)      profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

d)      sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

e)      sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

f)        Pokoje sprzątane są dwa razy w tygodniu. Ręczniki i pościel wymieniamy raz na dwa tygodnie lub zawsze na żądanie. Zapasowe ręczniki i pościel oraz papier toaletowy znajduje się w otwartym magazynku na I piętrze.

§ 5

Na życzenie gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

1.      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

2.      budzenie o oznaczonej godzinie,

3.  przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,

4.      przechowanie bagażu - Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

Na życzenie gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

1.      dostęp do bezprzewodowego internetu

2.      telewizja satelitarna - okres używania nie mniejszy niż 1 miesiąc

3.      śniadania, kawa, herbata, napoje chłodzące

4.      grill, basen, boiska sportowe

5.      pranie

6.      środki higieny osobistej typu: szampon, mydło, żel pod prysznic, pasta do zębów. Środki te znajdują się w magazynku na I piętrze. Prosimy o informowanie o pobranych środkach czystości.

 

 

§ 6

1.     Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2.      Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.      Parking przy Hotelu jest niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Do każdego pokoju należy jedno miejsce parkingowe. Jeżeli gość korzysta z więcej niż jednego miejsca parkingowego - należy za to miejsce wnieść opłatę w wysokości 18 PLN dziennie.

 

§ 7

Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

§ 8

1.      W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

2.      Zachowanie gości i osób korzystających z usług  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9

1.      Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien .

2.      Gość Hotelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3.      Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

4.      Zabrania się wnoszenia do pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Zabrania się również wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów elektrycznych (maszynek do gotowania, żelazek itp.) z wyjątkiem aparatów do higieny osobistej ( maszynka do golenia, suszarka itp.)

5.      Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym Recepcji.

6.      W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a w pokojach zainstalowane są czujniki wykrywające dym i uruchamiające system alarmowy.


§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju  będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca.

Hotel wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

§ 11

1.      Wszystkie dodatkowe usługi, z których goście  korzystają w czasie pobytu np. telefon, mini bar itp. należy pokryć osobiście, nie są one wliczone w cenę pobytu.

 

 

 

Powrót
oferta noclegów w Krasnem na eholiday.plHotel
14 sierpień 2018
1431176 wywołań od 30 czerwiec 2013
Copyright © 2013 oscGold